La nova prohibició de càrrega i descàrrega s’aplica majoritàriament en els centres de càrrega i descàrrega

• La nova prohibició que els conductors realitzin les labors de càrrega i descàrrega, que va entrar en vigor a principis d’aquest mes de Setembre, s’està aplicant de manera majoritària pels principals carregadors i empreses de distribució en les seves instal·lacions
• El Ministeri de Transports posarà en marxa l’estudi monitorant en temps real sobre els temps d’espera que sofreixen els transportistes en algunes de les principals Plataformes Logístiques, en col·laboració amb l’Agència Europea Espacial.

Com es recordarà, el passat 2 de Setembre va entrar en vigor una de les històriques reivindicacions de les associacions de transportistes, com és la nova prohibició de la càrrega i descàrrega, per la qual, com a regla general, tots els conductors de vehicles de transport de mercaderies de més de 7.5 tns de MMA té prohibit realitzar les operacions de càrrega i descàrrega de les mercaderies tant en l’origen com en la destinació del servei del transport, excepte determinades especialitats que per la seva idiosincràsia requereixen la seva participació, com és el cas dels transports de mudances, vehicles cisternes, portavehículos, vehicles grues, paqueteria i repartiments de càrrega fraccionada als punts de venda.

Així, segons ha podi constatar FENADISMER per la informació facilitada pels seus associats, el compliment de la prohibició està sent majoritari per part dels principals carregadors i empreses de distribució, que s’han disposat dels mitjans materials i humans suficients per a procedir a realitzar les labors de càrrega i descàrrega quan els camions accedeixen a les seves instal·lacions, sense que fins avui hi hagi hagut problemes greus en la seva aplicació.

No obstant això FENADISMER recorda que continua disponible la Bústia de Denúncies Anònimes habilitat en la web del Ministeri de Transports en la qual qualsevol transportista pot denunciar qualsevol incompliment que tingui coneixement en aplicació e aquesta mesura o de qualsevol altra relacionada amb el transport per carretera.

D’altra banda, la Direcció general de Transport Terrestre posarà en marxa en pròximes setmanes l’estudi en temps real per a analitzar els temps d’espera en els Centres de càrrega i descàrrega i poder quantificar les seves ineficiències, a fi de proposar noves mesures reguladores que millorin aquesta situació. Per a això, segons ha pogut saber FENADISMER, s’han seleccionat un total de 28 plataformes logístiques repartides per tota Espanya, de diferents sectors econòmics (alimentació, siderúrgic, químic, missatgeria, automoció, portuari, petrolífer, retail, aeroportuari i altres) les quals seran monitorats amb la col·laboració dels transportistes que operin en aquestes instal·lacions, mitjançant una aplicació de l’Agència Espacial Europea que hauran d’instal·lar en els seus telèfons mòbils per a permetre el seguiment i extracció de les dades en temps real.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.