Fort reducció en els terminis de pagament als transportistes, amb un 48% de les empreses carregadores i intermediàries que encara continuen incomplint la legislació sobre morositat.

• Les dades corresponents al passat mes d’Agost de l’Observatori permanent de la morositat i els pagaments en el sector del transport per carretera a Espanya que elabora mensualment Fenadismer evidencien una forta la reducció en els terminis de pagament als transportistes respecte als mesos anteriors.
• Per primera vegada baixa per sota del 50% el nombre d’empreses carregadores i intermediaris que incompleixen la legislació sobre morositat, dels quals un 17% continuen pagant a més de 6 mesos.

Des que el mes d’octubre passat es va aprovar per Llei el nou règim sancionador de lluita contra la morositat en el sector del transport per carretera, sancionant els incompliments en matèria de terminis de pagament en el sector del transport de mercaderies per carretera amb multes de fins a 6.000 euros, que podran aconseguir els 30.000 euros per a aquelles situacions reincidents més abusives, al llarg d’aquests mesos s’ha anat notant una evolució positiva dels terminis màxims de pagament als transportistes per part dels seus clients, que s’ha vist consolidada amb una forta reducció dels terminis mitjans de pagament el mes d’agost, encara que aquesta tendència positiva ha de tractar-se amb cautela al trobem en produir-se en període estival en el qual tradicionalment les dades extretes no s’ajusten a l’evolució delr això d’any.

Així, és significativa la forta reducció en els terminis mitjans de pagament, baixant fins als 64 dies de mitjana, enfront dels 75 dies del mes anterior, i per tant molt prop del termini legal màxim de pagament, com ha constatat l’últim Observatori permanent de la morositat i els pagaments en el sector del transport per carretera, que FENADISMER continua elaborant mensualment en col·laboració amb la Fundació Quixot per al Transport.

Això es tradueix en una important reducció així mateix en el nombre d’empreses carregadores i intermediaris que incompleixen la legislació sobre morositat, passant a ser del 48% el percentatge d’empreses carregadors i intermediaris incomplidors, dels quals un 36% ho van fer a més de 90 dies i fins i tot un 17% a més de 120 dies, això és, a 6 mesos. Quant als mitjans de pagament que són utilitzats més habitualment per al pagament dels serveis de transport, continuen sent per aquest ordre la transferència (71%), seguit del confirming (23%), el pagaré (5%) i el xec (<1%).

Malgrat aquesta millora, que s’espera que no sigui conjuntural, es fa necessari continuar l’actuació activa per part dels serveis d’inspecció per a aconseguir el ple compliment i aplicació de la legislació sobre morositat en el sector del transport per carretera, ja que si bé s’ha pogut constatar des de la seva aprovació una important reducció encara subsisteix un grau significatiu d’incompliment.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.