Fenadismer valora insuficients i inconcretes les mesures al transport ofertes pel Govern i adverteix que l’atur del transport es podria allargar

• La carta de la Ministra de Transport de compromís de mesures d’ajudes al sector del transport per carretera és valorada insuficient i inconcreta per l’Assemblea extraordinària de Fenadismer, que considera necessari adoptar mesures excepcional que garanteixin una estabilitat dels preus dels carburants perquè els transportistes puguin desenvolupar la seva activitat en condicions mínimes de rendibilitat, i que eviti la desaparició de milers de transportistes com va ocórrer en la crisi de 2008.

• Així mateix Fenadismer adverteix que la no adopció de mesures urgents per part del Govern allargarà en el temps l’Atur del transport que estan duent a terme els milers de transportistes, afiliats i no afiliats a la Federació, afectats per aquesta crítica situació.

En el dia d’ahir FENADISMER juntament amb les restants associacions nacionals de transportistes que componen el Comitè Nacional de Transport per Carretera van mantenir una intensa reunió, durant més de 8 hores, amb la Ministra de Transports i la resta del seu equip per a negociar les mesures que és necessari adoptar en l’actual situació crítica que travessa el sector del transport per carretera

Com ve advertint FENADISMER, la brutal escalada dels preus de les energies que sofreix el nostre país, agreujada en les últimes setmanes per la situació bèl·lica que es viu a nivell internacional després de la invasió russa d’Ucraïna, ha posat a milers d’autònoms i petites empreses en una situació insostenible, que de romandre en el temps abocarà a la desaparició de bona part del teixit empresarial espanyol, com ja va ocórrer en una situació similar amb la crisi de 2008, en la qual van desaparèixer més de 30.000 empreses transportistes.

Així, si bé el Decret llei aprovat pel Govern a principis d’aquest mes de Març, en desenvolupament dels acords subscrits per les associacions de transportistes el mes de desembre, contemplen un conjunt de mesures legislatives perquè els transportistes puguin actualitzar les seves tarifes, no obstant això l’actual volatilitat gairebé diària en el preu dels carburants, la irracional i abusiva alteració en el mercat dels carburants que estan duent a terme les companyies petrolíferes, dificulta en la pràctica la seva possible aplicació, la qual cosa exigeix en aquest moment que el Govern adopti mesures urgents i excepcionals que garanteixin una estabilitat dels preus dels carburants perquè els transportistes puguin desenvolupar la seva activitat en condicions mínimes de rendibilitat

Per això, l’Assemblea General de FENADISMER, reunida aquest dijous de manera extraordinària ha valorat absolutament insuficient el compromís de mesures al sector del transport ofertes aquest dimecres per la Ministra de Transports, ja que la seva falta de concreció i contundència no permeten transmetre seguretat als milers de transportistes que en l’actualitat es troben en una situació límit per a poder continuar treballant en condicions de mínima rendibilitat.

Per això, FENADISMER adverteix al Govern que, de no concretar-se amb caràcter immediat les mesures extraordinàries i urgents que el sector del transport per carretera precisa en l’actual conjuntura econòmica, pot allargar-se en el temps l’Atur del transport que milers de transportistes, tant afiliats com no esmolats a FENADISMER, estan duent a terme aquests dies en protesta per l’actual situació crítica en què es troben.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.