Fenadismer interposarà una nova macrodemanda contra les petrolieres espanyoles pels sobrepreus aplicats en els carburants

• Fenadismer interposarà una nou macrodemanda col·lectiva contra les petrolieres pels sobrepreus que han vingut aplicant de manera permanent en la venda dels carburants a Espanya, la prova dels quals més palpable han estat els abusos en matèria de preus que han sofert tant els consumidors professionals com els particulars especialment en els últims mesos.
• Aquesta demanda se sumaria així a l’anterior reclamació interposada a la fi del passat mes de Desembre, a la qual es van adherir gratuïtament més de 3500 transportistes, i en la qual l’import a reclamar va superar els 15.000 euros per camió.

FENADISMER, juntament amb les seves organitzacions territorials, ja ha posat en marxa el procediment per a la presentació d’una nova macrodemanda contra la majoria de les companyies petrolíferes que operen a Espanya per l’actuació duta a terme de forma continuada per a elevar artificialment els preus finals dels carburants en perjudici dels consumidors, tant com professionals com particulars, la qual cosa s’ha vingut de denominar col·loquialment com el “càrtel de les petrolieres”.

Una prova palpable d’aquestes pràctiques abusives és la que s’ha dut a terme en els últims dos mesos, després de l’esclat de la guerra a Ucraïna, en la qual les principals petrolieres han estat alterant de manera abusiva el preu final dels carburants, fins i tot molt per sobre del preu del preu del petroli a nivell internacional, alterant de forma descarada el mercat de venda dels carburants, amb l’objectiu fins i tot d’eliminar la competència de les petrolieres i distribuïdores de menor grandària.

Aquesta reclamació se sumaria a la ja presentada per FENADISMER a la fi del passat any contra les tres principals petrolieres que operen a Espanya (Repsol, Cepsa i BP), en base la Resolució dictada en el seu moment per la Comissió Nacional de la Competència, posteriorment va ser confirmada per l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, i a la qual es van adherir de forma totalment gratuïta més 3.500 autònoms i empreses transportistes, en la qual es van reclamar més de 15.000 euros per camió sobre la base de l’informe pericial que es va elaborar a tal fi per a quantificar els danys i perjudicis ocasionats per la compra del combustible durant tots aquests anys per un preu superior al que hauria d’haver-se pagat de no existir tals pactes.

En la nova demanda a presentar s’ampliarà la reclamació contra més companyies petrolíferes que operen al nostre país, en haver detectat que segueixen la política concertada de preus que marquen les infractores, per la qual cosa FENADISMER convida a adherir-se a tots aquells transportistes que no s’hagin incorporat a la primera reclamació, la qual cosa podran fer gratuïtament en qualssevol de les seves organitzacions territorials.

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.