Fenadismer demana al Govern prorrogar per als transportistes la bonificació en els combustibles


• La setmana vinent està previst que el Govern aprovi un nou Decret llei de pròrroga d’algunes de les ajudes aprovades al desembre per a mitigar l’impacte de la guerra d’Ucraïna en l’economia espanyola.
• En el cas del transport per carretera, Fenadismer demana que es prorrogui per als transportistes i taxistes l’actual bonificació i ajudes al combustible fins a final d’any com s’ha fet amb els agricultors, ja que actualment el dièsel es troba 20 cèntims més car que al juny de 2021.

Tal com han vingut anunciat diferents membres del Govern, la setmana vinent està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou Reial decret de pròrroga d’algunes de les mesures i ajudes aprovades el mes de desembre passat en resposta a les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a Ucraïna, que en l’últim any ha vingut afectant molt negativament tant a l’economia espanyola com al poder adquisitiu de les famílies, per l’alta inflació que es ve suportant en la majoria dels productes de consum.

Així entre les mesures que possiblement es prorrogaven, segons s’ha vingut anunciant aquestes últimes setmanes, a més de la rebaixa de l’IVA de determinats aliments bàsics, també estaria la bonificació i fins i tot gratuïtat fins a final d’any dels transports públics de viatgers, per a continuar fomentant el seu ús en detriment del transport privat.

Per això, FENADISMER sol·licita al Govern que també s’inclogui la pròrroga a la bonificació als combustibles per als transportistes i taxistes que aprovada al desembre, i la durada dels quals estava prevista inicialment només fins al pròxim 30 de Juny .

Aquesta prorroga als col·lectiu professional del transport per carretera, tant de mercaderies com de viatgers, estaria perfectament justificada, ja que si bé el preu del petroli a nivell internacional s’ha contingut en els últims mesos, encara es troba en nivells alts, en concret 20 cèntims més car que el que hi havia per aquestes dates en 2021, amb la previsió que en el segon semestre de l’any tornarà a sofrir una tendència alcista en els preus finals, especialment del dièsel, a conseqüència de la major demanda per la recuperació econòmica a nivell internacional i l’aplicació de les mesures sancionadores al petroli rus aprovades per la Unió Europea.

.

A més la no prorroga d’aquestes ajudes per als transportistes i taxistes suposaria un greuge respecte al tracte que s’ha donat a altres col·lectius professionals també beneficiats amb una bonificació en els combustibles, com és el cas del sector agrari les ajudes del qual per a aquest any 2023 tenen caràcter anual, calculades en funció de tot el consum realitzat l’any anterior, i a més per import superior en abonar-los 20 cèntims per cada litre consumit, a diferència del transport per carretera en què aquest import es va rebaixar a 10 cèntims des d’el mes d’abril passat.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.