El Suprem rebutja els incidents de nul·litat contra la seva sentència plantejats per la Diputació de Guipúscoa i les Juntes Generals de Guipúscoa per a tractar de salvar el seu peatge a camions.

  • En resposta a la sentència del Tribunal Suprem que va confirmar la il·legalitat dels peatges a camions en la N-1 i l’A-15, el mes d’abril passat la Diputació de Guipúscoa i les Juntes Generals van plantejar sengles incidents de nul·litat “ a la desesperada” per a tractar de revocar-la al·legant que l’Alt Tribunal hauria d’haver consultat prèviament al Tribunal de Justica de la UE abans de dictar sentència.

 

  • No obstant això, l’Alt Tribunal els desestima en entendre que ha aplicat de manera correcta la legislació europea que prohibeix qualsevol discriminació en la implantació de peatges a camions.

 

Terrassa, 16 de juny del 2021. Com ja va anunciar FENADISMER, el mes d’abril passat tant la Diputació de Guipúscoa com les Juntes Generals van interposar sengles incident de nul·litat contra la sentència del Tribunal Suprem que confirmava la nul·litat de la primera norma que va posar en marxa els peatges a camions en les carretes guipuscoanes.

Aquests recursos judicials es van plantejar “a la desesperada” amb l’objectiu de tractar de retardar la seva paralització, sota l’excusa sistema de peatges establert va ser beneït per la Comissió europea, i que per això el Tribunal Suprem hauria d’haver plantejat una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia europeu abans de pronunciar-se, ja que la jurisprudència europea invocada no seria aplicable al cas, segons tots dos recurrents.

No obstant això, com ja va anticipar FENADISMER, el més probable és que el tribunal Suprem rebutgés aquests recursos ja que una vegada més totes dues institucions provincials s’obliden que la Comissió europea es limita a validar els aspectes tècnics dels peatges a aplicar, no entrant a valorar sobre les possibles situacions discriminatòries que pogués produir la mesura, i que és el que precisament ha motivat la sentència desfavorable a la legalitat dels peatges establerts.

És per això que el Tribunal Suprem, en l’Acte de data 9 de Juny passat i que ha estat notificat aquest dimecres a les parts, desestima els dos recursos plantejats en considerar que han aplicat de manera correcta la legislació europea “de forma tan evident que no deixa lloc a cap dubte raonable”, per la qual cosa no procedeix plantejar qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia europea, en considerar que la jurisprudència utilitzada en les sentències dictada tant pel TSJ del País Basc com pel propi Tribunal Suprem “és perfectament extrapolable al cas d’actuacions, en la mesura en què, a fi d’evitar qualsevol forma de distorsió de la competència entre les empreses de transport dels Estats membres, la Directiva europea prohibeix, a l’hora d’aplicar drets d’ús i peatges, a més de les discriminacions basades, directament o indirectament, en la nacionalitat dels transportistes, les vinculades amb l’origen o la destinació del transport”.

Per això, el Tribunal Suprem conclou el seu Acte judicial assenyalant que no s’ha produït en cap moment “la denunciada vulneració del que es disposa en l’article 24.2 de la Constitució, ja que no s’ha infringit el dret de les parts promotores de l’incident de nul·litat, a un procés públic amb totes les garanties”

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.