El Ministeri de Transports presenta a les associacions de transportistes les línies mestres de la futura Llei de Cadena del Transport

• Aquest dilluns 13 de Juny el Ministeri de Transports ha presentat a les associacions que componen el Comitè Nacional de Transport per Carretera les línies mestres de la futura Llei de Cadena del Transport, que inclou les principals mitges recollides en la Llei de Cadena Alimentària en el sector agrari.
• Així mateix les associacions han exigit al Govern que concreti al més aviat possible les mitjanes econòmiques que pretén posar en marxa a partir de l’1 de Juliol per a mitigar l’impacte de la contínua escalada dels carburants per la situació internacional

Aquest dilluns 13 de Juny, el Ministeri de Transports ha presentat a FENADISMER i les restants associacions que componen el Comitè Nacional de Transport per Carretera les línies mestres de la qual serà la futura Llei de Cadena de Transport, inspirant-se en gran part dels principis que recull la Llei de Cadena Alimentària per al sector agrari, i el text final del qual es pretén que estigui elaborat en les pròximes setmanes.

Aquesta norma es va recollir entre els acords signats per les organitzacions del sector el mes de març passat, dins del Pla de xoc de mesures per a pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna, i que incloïa a més d’una sèrie de mesures conjunturals de tipus econòmic destinades a alleujar la pujada dels carburants, aquesta mesura de caràcter estructural, donant resposta d’aquesta manera a una de les històriques reivindicacions de FENADISMER i altres organitzacions de transportistes.

L’objectiu d’aquest llei és el de reequilibrar les relacions comercials entre el transportista efectiu i el seu client, actualment en molts casos basades en el sotmetiment i la no paritat de les parts, amb l’objectiu que no es permeti que els transportistes puguin treballar sense cobrir els seus costos d’explotació, de manera similar a com s’ha establert en la Llei de Cadena Alimentària per als agricultors, amb una principi tan bàsic i tan just com el que el preu a percebre ha de ser superior als seus costos de producció. Igualment la llei regularà la cadena de subcontractació que actualment contribueix a la deterioració de l’activitat del transport, per la intervenció que centenars d’operadors intermediaris que no aporten cap valor afegit a la cadena.

En finalitzar la reunió, les associacions que componen el Comitè Nacional de Transport han emès el següent comunicat de premsa:

“El Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) ha mantingut en el dia d’avui una reunió amb la Secretària General de Transports, María José Rallo, i amb el Director General de Transports per Carretera, Jaime Moreno i el seu equip, per al desenvolupament dels acords de desembre i març subscrits amb el CNTC.

Entre els temes tractats es troben: l’aplicació al transport de mercaderies per carretera dels principis de la llei de cadena alimentària per a impedir que els transportistes treballin per sota de costos; el desenvolupament del projecte de Reial decret pel qual es regula la participació dels conductors en les operacions de càrrega i descàrrega en els transports de càrrega fraccionada de mercaderies entre el centre de distribució i el punt de venda, i la promoció de l’entrada de nous conductors professionals en el sector, per al que s’ha acordat la creació d’un grup de treball.

Així mateix, davant l’escalada de preus dels combustibles provocada per la situació internacional, el CNTC ha reclamat la immediata concreció de noves ajudes econòmiques que complementin les aconseguides per aquest Comitè en el mes de març passat i que contribueixin a pal·liar el dramàtic augment de costos que estan sofrint els professionals d’aquest sector”.

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.