El Govern portuguès bonificarà 30 cèntims per litre el gasoil als transportistes, mentre el Govern espanyol segueix sense concretar

• El Govern portuguès aconsegueix un acord amb les associacions de transportistes lusitanes comprometent-se a bonificar amb fins a 30 cèntims per litre el gasoil durant els tres pròxims mesos, així com facilitar l’ajornament del pagament dels seus impostos.

• Per contra, el Govern espanyol inexplicablement segueix sense concretar les mesures excepcionals que pretén aprovar per a fer front a l’increment descontrolat del preu dels carburants, l’allargarà previsiblement els pròxims dies l’Atur del transport que estan duent a terme milers de transportistes

En contrast amb l’opacitat amb què està actúando el Govern espanyol fins avui per a concretar les mesures de xoc que pretén posar en marxa per a donar resposta a la preocupant situació econòmica en què ens trobem, el Govern portuguès ha aconseguit un acord amb les associacions de transportistes d’aquell país, per la qual es compromet a aprovar un paquet de mesures tendents a atenúar el fort impacte que l’increment incontrolat dels carburants està ocasionant al sector del transport per carretera, i a altres sectors econòmics, a conseqüència de la situació bèl·lica que es viu a nivell internacional després de la invasió russa d’Ucraïna.

Així, segons la informació facilitada per l’associació portuguesa ANTP, confederada a FENADISMER, l’acord aconseguit amb el Govern lusità inclou una bonificació de fins a 30 cèntims per litre de gasoil als vehicles de transport de fins a 35 tones fins a un topall de litres per mes, que es redueix als 20 cèntims per litre en el cas dels camions de major tonatge. Així mateix s’estableix idèntica bonificació de 30 cèntims per al subministrament de l’additiu AdBlue necessari per al funcionament dels motors dels vehicles, així com d’una sèrie de mesures tributàries per a facilitar el pagament ajornat dels impostos que graven l’activitat.

Per a facilitar l’aplicació d’aquestes mesures de subsidi, que estaran vigents almenys durant tres mesos, el Govern implementarà un sistema de reemborsament directe en les gasolineres en col·laboració amb les companyies petrolíferes, per a d’aquesta manera contribuir a la millora de la tresoreria dels transportistes.

Aquest compromís del Govern portuguès amb el sector del transport per carretera, de manera anàloga a com han dut a terme altres països europeus, contrasta amb la sorprenent falta de concreció que ve manifestant el Govern espanyol sobre les mesures que pretén aplicar en l’actual conjuntura econòmica per a tots els sectors econòmics afectats, i en particular per al sector del transport. En aquest sentit, FENADISMER ve insistint que el Decret llei aprovat pel Govern a principis d’aquest mes de Març, en desenvolupament dels acords subscrits per les associacions de transportistes el mes de desembre, no és ara aplicable per l’alta volatilitat diària en els preus dels carburants, degut en part a la irracional i abusiva alteració en el mercat dels carburants que estan duent a terme les companyies petrolíferes, la qual cosa exigeix en aquest moment que el Govern adopti mesures urgents i excepcionals que garanteixin una estabilitat dels preus dels carburants perquè els transportistes puguin desenvolupar la seva activitat en condicions mínimes de rendibilitat

Per això, la falta de concreció de les mesures que ha d’adoptar el Govern no fa sinó transmetre major inseguretat als milers de transportistes que en l’actualitat es troben en una situació límit per a poder continuar treballant en condicions de mínima rendibilitat.

Per això, FENADISMER continua advertint al Govern que aquesta indefinició contribuirà a allargar en els pròxims dies l’Atur del transport que milers de transportistes, tant afiliats com no esmolats a FENADISMER, estan duent a terme en protesta per l’actual situació crítica en què es troben.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.