El Congrés dels Diputats insta el Govern a construir més àrees d’aparcament segures per a transportistes

• Aquest dimarts 17 de Maig la Comissió de Transports del Congrés dels Diputats ha aprovat per unanimitat la Proposició No de Llei promoguda per ERC en la qual insta el Govern a construir més àrees d’estacionament segur per a transportistes així com una major cooperació entre les policies europees per a lluitar contra les bandes criminals que actuen trasnacionalmente.

• En l’actualitat a Espanya només existeixen 42 àrees d’aparcament segures, malgrat que la Comissió Europea recomana almenys una cada 100 quilòmetres en la nostra xarxa d’alta capacitat.

Aquest dimarts 17 de Maig s’ha debatut en la Comissió de Transports i Infraestructures del Congrés dels Diputats la proposició No de Llei promoguda per Esquerra Republicana de Catalunya relativa a la millora de la seguretat en les àrees d’estacionament per a transportistes, en desenvolupament de l’acord adoptat pel Ple del Parlament Europeu el mes de novembre passat , en el qual instava els Estats membres a incrementar la seguretat de les zones d’estacionament per a camions en el conjunt de la Unió, davant el risc creixent d’inseguretat en les zones d’estacionament de camions de la xarxa de carreteres de la UE.

En aquest sentit, segons un estudi dut a terme en el seu moment per FENADISMER, es va constatar almenys el 17% dels transportistes van declarar haver sofert un robatori, dels quals un 30% almenys en dos o més ocasions, i en el 21% dels casos el conductor va ser atacat físicament, i en el 60% no sols va perdre la mercaderia sinó també el propi vehicle., produint-se Els robatoris majoritàriament en horari nocturn (el 72% dels assalts) i el lloc on es comentin és preferentment àrees de descans (un 50%), seguit dels nuclis urbans (un 30%) i dels polígons industrials (un 18%)
En aquesta Proposició de Llei, que ha estat defensada per la Diputada Inés Granollers, ha posat l’accent en la preocupació existent per l’alta criminalitat que suporten els transportistes en l’exercici de la seva activitat, la qual cosa la converteix en una professió de risc, destacant l’auge de grups de delinqüència organitzada altament tecnificats i formats en estratègies paramilitars, que representen una amenaça segons Europol, per l’ús creixent de la força i la presència de delinqüents amb una llarga llista d’antecedents per delictes violents i experiència en activitats mafioses. Els assalts a transportistes que carreguen productes d’alt valor, com l’electrònica, el tabac i els productes farmacèutics van causar pèrdues econòmiques estimades en més de 50 milions d’euros entre 2017 i 2019”.

Així mateix la Proposició incideix en el temps que els conductors de transport per carretera internacional passen fora de la seva llar “que requereixen d’una infraestructura d’estacionament segura i molt equipada en tota la UE per a garantir el seu benestar físic i mental”, de la qual hi ha una gran manca en tota la Unió Europea, en concret un dèficit de 100.000 places d’aparcament nocturn per a camions, segons la Comissió Europea .

Per això, la Proposició no de Llei, que ha estat aprovada per unanimitat de tots els Grups Polítics insta el Govern espanyol a adoptar les següents mesures:

“1. Elaborar i presentar un pla per a la millora i construcció de noves zones d’aparcament segures certificades per a camioners al llarg de la xarxa viària estatal.

2. Incrementar els canals d’interrelació amb Europol a fi de garantir respostes coherents i coordinades, així com un suport operatiu i analític que afavoreixi el treball conjunt entre policies de diferents Estats per a dissenyar estratègies de persecució i desmantellament de màfies transnacionals.”

Segons les dades oficials, a Espanya en l’actualitat hi ha tan sols 42 àrees d’aparcaments segures, a les quals caldria afegir altres 97 àrees de servei sense vigilància específica en autopistes i autovies, la qual cosa resulta absolutament insuficient conforme a les recomanacions que estableix la Unió Europea, que indica la necessitat que existeixi una d’aquestes infraestructures segures cada 100 quilòmetres de la xarxa viària principal.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.