Des del pròxim 22 de Maig les furgonetes hauran de portar llicència comunitària per a fer transport internacional a la Unió Europea

• Entre les novetats incloses en el Paquet de Mobilitat que va aprovar la Unió Europea en 2020 està la relativa al major control del transport lleuger en vehicles de menys de 3.5 tones, que a partir del 22 de Maig hauran de portar obligatòriament llicència comunitària per a fer transport internacional a la Unió Europea.

• Per a la seva obtenció, els transportistes deuran prèviament posseir el títol de competència professional, a més de la resta de requisits exigits en l’actualitat al transport pesat.

Com ha vingut informant FENADISMER, el Paquet Legislatiu de Mobilitat aprovat per la Unió Europea en 2020 introdueix importants modificacions pel que fa al transport de mercaderies en vehicles lleugers, com és l’exigència de posseir llicència comunitària per a fer transport internacional a la Unió Europea, així com la de portar instal·lat aparell tacògraf, encara que en aquest últim cas serà exigible a partir de l’any 2026.

Així, a partir del pròxim 22 de Maig els vehicles de transport lleugers (furgonetes i camions lleugers) amb un tonatge superior a 2’5 tones de massa màxima que realitzin transport internacional hauran de portar a bord una llicència comunitària europea, com l’exigida actualment per als vehicles pesants que realitzen transport internacional (és a dir, els de més de 3´5 tns). Per a això haurà de complir el requisit de competència professional (bé al seu nom o bé contractant un gestor) així com els relatius a establiment, honorabilitat i capacitat econòmica que s’exigeixen en l’actualitat als vehicles de major tonatge, encara que en el cas del requisit de capacitat econòmica es redueixen els imports a justificar a 1800 euros per al primer vehicle i 900 euros per al segon i següents.

Per a tramitar la llicència comunitària, el transportista haurà de presentar davant el Ministeri de Transports una declaració responsable que compleixen els requisits d’establiment, honorabilitat, capacitat financera i competència professional, després de la qual cosa se’ls atorgarà una llicència comunitària amb validesa fins al mes en què li correspongui realitzar el visat de la seva autorització de transport en 2023, moment en el qual la Comunitat Autònoma comprovarà el compliment d’aquests requisits. En canvi aquells transportistes que accedeixin per primera vegada al sector a partir del 22 de Maig, en sol·licitar l’autorització de transport lleuger en la seva Comunitat Autònoma deuran en aquest moment acreditar que compleix aquests requisits ena es moment, després de la qual cosa podrà sol·licitar davant el Ministeri de Transports la llicència comunitària, que se li concedirà per una validesa de 5 anys.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.