Continua la reducció en els terminis de pagament als transportistes, si bé encara un 61% de les empreses carregadores i intermediaris incompleixen la legislació sobe morositat.

• Les dades corresponents al passat mes de Juny de l’Observatori permanent de la morositat i els pagaments en el sector del transport per carretera a Espanya que elabora mensualment Fenadismer evidencien una nova lleu reducció en els terminis de pagament als transportistes respecte al mes anterior.
• De fet continua l’incompliment dels terminis màxims de pagament per un 61% de les empreses carregadores i intermediaris, dels quals un 16% continuen pagant a més de 6 mesos.

Des que el mes d’octubre passat es va aprovar per Llei el nou règim sancionador de lluita contra la morositat en el sector del transport per carretera, sancionant els incompliments en matèria de terminis de pagament en el sector del transport de mercaderies per carretera amb multes de fins a 6.000 euros, que podran aconseguir els 30.000 euros per a aquelles situacions reincidents més abusives, al llarg d’aquests mesos s’ha anat notant una evolució positiva dels terminis màxims de pagament als transportistes per part dels seus clients, encara que lamentablement encara subsisteix incomprensiblement un percentatge important d’incompliment de la norma, malgrat que les empreses carregadores i operadors logístics contractants de transport han disposat d’un termini ampli de temps per a adaptar-se a la nova regulació.
Per això, a fi de verificar el grau de compliment d’aquesta legislació, FENADISMER continua elaborant mensualment l’Observatori permanent de la morositat i els pagaments en el sector del transport per carretera, que va posar en marxa en 2012 en col·laboració amb la Fundació Quixot per al Transport, en el qual s’ha pogut constatar que, si bé des de l’aprovació del nou règim sancionador contra la morositat en el sector del transport s’ha trencat la tendència en l’increment dels terminis de pagament que es venia produint en els últims anys, encara és necessari una actuació activa dels serveis d’inspecció per a aconseguir el seu ple compliment i aplicació.
Així, en el mes de juny passat s’ha tornat a constatar una nova reducció, encara que lleu, en els terminis de pagament als transportistes, situant-se en l’últim mes en 74 dies de mitjana, si bé encara subsisteix un percentatge rellevant d’incompliment de la norma, en concret un 61%, amb l’agreujant que un 42% dels incomplidors ho van fer a més de 90 dies i fins i tot un 16% a més de 120 dies, això és, a 6 mesos. Quant als mitjans de pagament que són utilitzats més habitualment per al pagament dels serveis de transport, continuan sent per aquest ordre la transferència (66%), seguit del confirming (28%), el pagaré (6%) i el xec (<1%).

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.