L’associació europea de transportistes UETR demanda solucions davant la falta de conductors professionals en tota Europa

  • L’associació europea de transportistes UETR considera necessari adoptar un conjunt de mesures de caràcter global que palíe l’actual manca de conductors professionals, que està afectant el normal desenvolupament de les cadenes de subministrament, el comerç i l’economia real.

 

  • S’estima en 400.000 el nombre de conductors que falten per a cobrir les necessitats de les empreses transportistes en tota Europa.

 

Terrassa, 28 de setembre del 2021. L’associació europea de transportistes per carretera UETR, de la qual FENADISMER és membre, ve analitzant amb preocupació la creixent falta de conductors professionals en tota Europa per a cobrir les demandes de les empreses transportistes, que es xifren en més 400.000 conductors segons algunes estimacions, la qual cosa està afectant les cadenes de subministrament, el comerç i l’economia real en el seu conjunt.

Per això, si bé UETR valora positivament el paquet del Govern britànic sobre facilitació de visats per a conductors de la UE i mesures de formació, considera que es necessita un enfocament de solucions més global per a abordar una sèrie de qüestions crítiques per a fer que la professió a Europa sigui més atractiva:

1. Necessitem una àmplia xarxa d’àrees d’estacionament adequades per a condicions de treball segures i protegides per a conductors i transportistes professionals, ara més que mai amb la crisi del covid.

2. La concessió d’ajudes per a la formació de conductors professionals (per a l’obtenció d’un permís de conducció professional i la formació professional, dirigides especialment als joves i aturat) és, sens dubte, una altra mesura clau.

3. Garantir la qualitat de les condicions de treball és fonamental per a abordar amb èxit problemes molt greus com l’escassetat de conductors.

Existeix un nou entorn operatiu de moviment de mercaderies i camions entre la UE i el Regne Unit i una pandèmia que encara continua. “Esperem que aquest nou paquet de mesures millori la situació al Regne Unit en benefici de la societat i l’economia”, ha destacat el president de la UETR, Julio Villaescusa.

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.