La Diputació de Guipúscoa segueix sense acatar la sentència del Suprem

  • La Diputació de Guipúscoa fa cas omís de l’Acte del Tribunal Suprem que confirma la il·legalitat dels peatges a camions en la N-1 i l’A-15, i no sols manté el cobrament als transportistes en els pòrtics de control, sinó que a més continua sancionant als que transiten per aquestes vies sense haver-se donat d’alta.

 

  • Fenadismer adverteix de les responsabilitats de l’actuació inexplicable i irracional del Govern provincial en aquest assumpte.

 

Terrassa, 4 de juny del 2021. En un grau més d’irresponsabilitat i de falta de respecte a l’Estat de Dret, la Diputació de Guipúscoa, continua en la seva actitud de mantenir “sense cap cobertura legal” els peatges a camions posats en marxa en 2018 tant en la N-1 com en l’A-15, malgrat la sentència ja ferma del Tribunal Superior de Justícia del País Basc que declara nul la norma que el regula, després de l’Acte del Tribunal Suprem d’inadmissió del recurs de cassació notificat a les parts el mes de maig passat.

Però, segons ha pogut saber FENADISMER, la Diputació de Guipúscoa no s’ha limitat a continuar mantenint actius els pòrtics de control en totes dues vies, amb el consegüent cobrament als milers de camions que diàriament transiten per elles, sinó que ha fet un pas més enllà en la seva insubordinació legal, permetent-se el luxe de sancionar a aquells transportistes que per diferents motius no han donat d’alta alguns dels seus camions en la plataforma de cobrament de Bidegi, l’empresa pública dependent de la Diputació que gestiona els peatges, amb advertiment de possibles sancions de fins a 1999 euros.

En aquest sentit FENADISMER adverteix de les possibles responsabilitats en el “enrocamiento” inexplicable amb què el Govern provincial està actuant en aquest assumpte, la qual cosa està sent valorat juntament amb les restants associacions nacionals de transportistes a fi de donar una resposta conjunta enfront de la mateixa en els pròxims dies.

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.