Fenadismer denúncia que continua el colador en els exàmens oficials per a ser transportista

  • El nivell d’exigència de l’examen oficial per a obtenir el títol de transportista lamentablement el continuaran establint aquest any 2021 les Comunitats Autònomes, la qual cosa s’està convertint en algunes regions en un autèntic “colador”.

 

  • A partir de 2022 el Ministeri de Transports posarà en marxa una aplicació tecnològica que harmonitzarà el nivell d’exigència de l’examen a nivell nacional.

 

  • Fenadismer continuarà exigint el restabliment del requisit d’antiguitat per a evitar un major envelliment de la flota i en sintonia amb les polítiques mediambientals europees.

 Terrassa, 27 de maig del 2021. Com ha vingut informant FENADISMER, després de l’entrada en vigor al novembre del passat any de la sentència del Tribunal Suprem que elimina el requisit d’antiguitat per a accedir per primera vegada al sector, els qui pretenen accedir per primera vegada al sector en el segment del transport pesat, és a dir amb vehicles de més de 3.5 tns de MMA, l’únic requisit que han de complir l’obtenció del títol de competència professional per a ser transportista, després de la superació del corresponent examen que periòdicament convoquen les Comunitats Autònomes, per al que es precisa que l’aspirant posseeixi almenys el Títol de Batxiller o FP de grau mitjà.

Així després de la negativa ara com ara del Ministeri de Transports a restablir cap requisit per a regular l’accés al sector, durant aquest any 2021 les Comunitats Autònomes han anat procedint a publicar les convocatòries d’exàmens amb els seus propis criteris de nievl d’exigència per a aquells aspirants que desitgin accedir al sector, la qual cosa permet als que superen l’examen accedir directament al sector del transport amb qualsevol vehicle per antic que sigui.

En aquest sentit, FENADISMER ha pogut constatar com en algunes Comunitats Autònomes l’aprovat és gairebé generalitzat per a tots els aspirants que es presenten a aquest, convertint-se en un veritable “colador”, amb nivells d’aprovats de fins al 90% dels presentats, situació inadmissible que previsiblement es mitigarà a partir del pròxim any una vegada que el Ministeri de Transports posi en marxa l’aplicació tecnològica que harmonitzarà el nivell d’exigència de l’examen a nivell nacional.

En tot cas, FENADISMER continuarà exigint al Ministeri de Transports la necessitat de restablir el requisit d’antiguitat dels vehicles per a accedir per primer vegada al sector, per a evitar que empitjori més encara l’actual situació d’envelliment de la flota espanyola de transport per carretera i perquè contribueixi a les polítiques de millora mediambiental que estableixen les polítiques de la Unió europea.


Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.