Decepció pel pacte dels grups polítics en el Parlament per a rebaixar la llei que establirà el règim sancionador

  • El pacte subscrit aquest dimarts entre els grups polítics rebaixa l’import de les multes del règim sancionador de lluita contra la morositat en el sector del transport de mercaderies per carretera que havia promogut pel Govern sobre la base de l’acord subscrit amb les associacions del sector.
  • En tot cas, FENADISMER valora positivament que el sector sigui pioner a comptar amb un règim sancionador de lluita contra la morositat que permeti acabar amb l’actual impunitat amb la qual opera els clients dels transportistes.
  • Després de la seva aprovació aquest dimarts en el Congrés dels Diputats, el projecte de llei passarà a la seva tramitació al Senat, per la qual cosa la seva aprovació definitiva es produirà en les pròximes setmanes.

 

Terrassa, 8 de juny del 2021. Amb decepció ha rebut FENADISMER el pacte aconseguit aquest dimarts en el Congrés dels Diputats entre els diferents Grups Parlamentaris pel qual introdueixen una esmena transaccional al text del projecte de llei presentat en el seu moment pel Govern, rebaixant de manera substancial l’import de les multes inicialment recollides en el projecte de llei d’establiment d’un règim sancionador de lluita contra la morositat en el sector del transport per carretera, que va ser remès en el seu moment pel Govern a les Corts Generals sobre la base del text consensuat amb les associacions del sector.

Abans de res, ha de quedar clar que l’objectiu que persegueix el sector del transport per carretera amb l’aprovació d’aquesta llei no és precisament “inundar” de multes per l’incompliment dels terminis màxims legals de pagament, sinó que precisament per l’import de les mateixes tingui el caràcter dissuasiu necessari que desincentivi de manera efectiva als intermediaris i carregadors de transport cometre aquestes males pràctiques. En aquest sentit, cal recordar que conforme a les dades obtingudes per l’Observatori de la Morositat que mensualment elabora FENADISMER, en col·laboració amb la Fundació Quixot per al Transport, s’evidencia que entorn de dues terceres parts dels clients dels transportistes incompleixen de forma reiterada la llei de morositat, havent-se accentuat aquesta situació durant la pandèmia, com ho demostra el fet que el termini mitjà de pagament en 2020 es va situar en més de 80 dies de mitjana

No obstant això, durant la ponència de tramitació del projecte de llei en la Comissió de Transports del Congrés dels Diputats, sobre la base de les esmenes presentades en el seu moment per PP i PDCat i de les quals ja va informar FENADISMER en el seu moment, han servit de fonament perquè s’hagi aconseguit un acord dels diferents Grups Parlamentaris, inclosos el PSOE i Podem que sustenten al Govern, per a rebaixar tant la graduació de les sancions com l’import de les multes que recollia el projecte inicial, la qual cosa resulta sorprenent tenint en compte l’acord subscrit en el seu moment entre el Govern i les associacions de transportistes.

Així, a diferència del text original que preveia un únic tipus infractor i en conseqüència una única sanció molt greu, l’esmena aprovada preveu dos tipus sancionadors diferents en funció el preu del transport facturat, de tal manera que quan no superi l’import de 3000 euros, la infracció lamentablement no es considerarà molt greu, reduint en conseqüència la quantia de la multa en alguns casos a més de la meitat de la quantia inicialment proposta.

En tot cas, FENADISMER valora positivament que el sector del transport per carretera sigui pioner a comptar amb un règim sancionador de lluita contra la morositat que és practicada especialment per part de les grans empreses, que imposen condicions abusives als seus proveïdors amb absoluta impunitat, basant d’aquesta manera la seva rendibilitat no en la seva activitat productiva, sinó en l’activitat financera que generen a costa dels autònoms i pimes que treballen per a aquestes grans grups empresarials.

Així, una vegada aprovat aquest dimarts el text legal amb les esmenes introduïdes en la Comissió de Transports del Congrés, en tenir competència legislativa plena, el projecte de llei passa directament al Senat per a la seva tramitació i aprovació final, per la qual cosa s’espera que la nova llei sigui una realitat en les pròximes setmanes.


Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.