Crida d’emergència dels transportistes de porta vehicles davant la falta d’activitat per la paralització de les fàbriques d’automoció

  • La crisi deguda a l’escassetat de microxips està obligant a paralitzar la majoria de les fàbriques espanyoles d’automoció, encara que podria haver-hi darrere altres interessos que motivarien la reducció de la producció de vehicles nous, afectant greument la viabilitat del miler d’empreses transportistes i autònoms dedicats al transport de porta vehicles.

  • A diferència d’altres especialitats de transport, les específiques característiques tècniques dels camions porta vehicles els fan incompatibles per al transport d’una altra mena de mercaderies, al que s’uneix la major càrrega financera que suporten per l’elevada inversió d’aquesta mena de vehicles de transport, agreujant més encara la seva situació econòmica.

  • Per a analitzar la seva situació i les mesures a adoptar, l’associació nacional de transportistes de porta vehicles Transportave convocarà una Assemblea al llarg d’aquest mes de Setembre

 

Terrassa, 30 de juliol del 2021. Com ha vingut denunciant FENADISMER reiteradament, en els últims anys està proliferant una cada vegada major situació de competència deslleial en el sector del transport lleuger de mercaderies que duen a terme determinades multinacionals que operin en la bena de productes a través de plataformes en internet, com és el cas de Amazon, els quals han vingut contractant particulars envers els seus vehicles turisme realitzar el transport dels productes que embenin als seus clients finals.

Aquest fenomen d’intrusisme en el sector del transport s’ha vist accentuat de manera alarmant a partir de la pandèmia, coincidint amb la reducció de la mobilitat i de reducció de l’activitat econòmica motivada per els successives declaracions de l’estat d’alarma, sorgint nous operadors que han posat en marxa aquesta activitat de transport malgrat la important reducció de l’activitat que han vingut sofrint els transportistes de distribució urbana principalment.

Tal és el cas cap’d dels principals multinacionals prestadors del servei VTC, en concret Cabify, la qual, davant la important reducció de la seva activitat de transport de viatgers motivat pels confinaments domiciliaris, va posar en marxa a mitjan passat any un nou servei de transport de mercaderies, aprofitant la seva flota de cotxes que és dediquin al transport dels seus viatgers per a fer transport públic de mercaderies.

Aquest servei que va iniciar en la Comunitat de Madrid, i que ha estat objecte de la tramitació de diversos procediments infractors per part dels Serveis d’Inspecció de Transport regional a instàncies de FENADISMER, no obstant això no ha acoquinat a la multinacional, que lluny de cessar en aquesta activitat, un any després l’ha anat expandint a altres Comunitats Autònomes, oferint el servei als milers de clients usuaris de la seva APP de transport de vaijeros, mitjançant ofereixis promocionals molt agressives per a tractar de guanyar quota de mercat en el repartiment local de mercaderies.

A més dels conseqüències de competència deslleial en el sector del transport, calç així mateix considerar l’impacti donis del punt de vista fiscal i laboral que tals pràctiques comportin, la qual cosa ha portat a FENADISMER al costat dels restants associacions de transportistes que componen el Comitè Nacional de Transport per Carretera a instar que és promogui una modificació legal de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres que atalli aquesta situació d’intrusisme legal pel gravíssim perjudici que això està ocasionant en el subsector del transport públic lleuger de mercaderies, operat principalment per petits transportistes autònoms.

En resposta a la pressió del sector del transport, la Comissió de Transports del Congrés dels Diputats ha acordat instar el Govern que elabori “un estudi de la situació en què és troba el sector del transport de mercaderies no superior a dues tones i l’impacti sobre l’ocupació i l’activitat de l’entrada de nous operadors no especialitzats” amb l’objectiu d’abordar en el termini màxim d’un any una regulació legal sobre aquesta activitat.

FENADISMER instarà que la regulació que finalment s’aprovi prohibeixi expressament la realització de transport públic de mercaderies amb vehicles especialment construïts i condicionats per al transport de viatgers, ja que suposen un clar incompliment de la regulació en matèria de transport i de trànsit al no reunir els requisits tècnics per a realitzar el transport de mercaderies.

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.