Continua l’abús de les ITVs amb els seus clients amb la retallada del període de validesa de les revisions dels seus vehicles

  • Malgrat que ha transcorregut un any des de la reobertura de les estacions d’ITV després del primer estat d’alarma, avui dia moltes estacions d’ITV continuen aplicant les 2 normes extraordinàries aprovades pel Ministeri d’Indústria l’any passat que permetien escurçar la vigència de les revisions dels vehicles amb una fi purament recaptatòria i amb la connivència de l’Administració, pesi a l’Acte cautelar dictat pel Tribunal Suprem que prohibia fer-lo.

 

  • A l’espera que en pròximes dates el Tribunal Suprem dicti la sentència definitiva que posaria fi a aquests abusos, són innombrables les queixes de conductors que en passar la ITV en aquest any 2021 se’ls retalla de manera escandalosa la vigència per a passar la següent, sense que hi hagi cap motiu tècnic o de seguretat que el justifiqui sinó una fi merament recaptatòria.

 

Terrassa, 5 de juny del 2021. En les últimes setmanes són innombrables les queixes que arriben a FENADISMER per part de conductors espanyols de tota Espanya sobre els abusos al fet que es veuen sotmesos en les revisions dels seus vehicles en les estacions d’ITV, trobant-se amb la desagradable sorpresa que en passar satisfactòriament la revisió se’ls retalla de manera escandalosa el termini per a passar la següent, sota l’excusa que ha de continuar aplicant les normes extraordinàries aprovades pel Ministeri d’Indústria l’any passat després de l’estat d’alarma per a tractar de descongestionar el col·lapse que es va ocasionar en aquell moment pel tancament d’aquestes instal·lacions.

A l’empara d’aquelles normes que permetien retallar la vigència de les revisions als més de 8 milions de vehicles que havien d’haver-la passat entre el mes de març i juliol del passat any, actualment moltes estacions d’ITV continuen aplicant-les de forma totalment abusiva un any després als vehicles que les passen en aquests mesos, donant-se situacions tan aberrants com el cas d’un vehicle que passa la seva revisió el mes de maig passat i li donen de validesa per només 2 mesos, obligant-lo a passar-la de nou el mes vinent de Juliol sense que hi hagi cap motiu tècnic o de seguretat que el motivi, sinó la simple aplicació d’una norma extraordinària del passat any que de manera arbitrària i sense cap justificació la continuen aplicant les estacionis ITV amb la complicitat absoluta de l’Administració.

Tota aquesta “esperpèntica” situació no és sinó el reflex d’haver concebut el sistema espanyol de revisió de les ITVs no com un servei públic sinó com un mer negoci especulatiu, en el qual gran part de les concessionàries d’aquesta activitat es mouen per una finalitat exclusivament recaptatòria, tractant als usuaris com a veritables súbdits que obligatòriament han de passar per les seves instal·lacions i no com a clients, i sense que l’Administració faci res per resoldre-ho, malgrat les diferents resolucions de queixa del Defensor del Poble en aquest sentit.

Això està motivant que centenars de milers de conductors s’estiguin abstenint d’anar a passar la revisió tècnica dels seus vehicles a l’espera de sigui dictada en pròximes dates per part del Tribunal Suprem sobre la base del recurs plantejat en el seu moment per FENADISMER contra la “norma parany” aprovat l’any passat pel Ministeri d’Indústria, la qual farà pública una vegada sigui notificada a les parts.

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.